Dr Rowland Wynne

Etholwyd: 2022

Maes/ Meysydd: Cyffredinol – gwasanaeth cyhoeddus

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Higher Education Leadership & Management

Wedi ymddeol. Cyn Bennaeth Adran Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, Cynghorau Cyllido Cymru a chyn Ysgrifennydd Corff Ymgynghorol Cymru ar gyfer Addysg Uwch yr Awdurdodau Lleol