Professor Ruth King

Etholwyd: 2017

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Modelu Ystadegol, Ystadegau

Deiliad Cadair Ystadegau Thomas Bayes, Prifysgol Caeredin