Ms Sally Roberts Jones

Etholwyd: 2019

Maes/ Meysydd: Arts, Humanities & Social Sciences

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Ysgrifennu Saesneg yng Nghymru

Wedi ymddeol: yn flaenorol Cymrawd Ysgrifennu’r Gronfa Lenyddol Frenhinol, Prifysgol Abertawe