Yr Athro Samuel Evans

Etholwyd: 2019

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Peirianneg

Pennaeth yr Ysgol Peirianneg, Prifysgol Caerdydd