Yr Athro Sandra Esteves

Etholwyd: 2024

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Peirianneg - Amgylcheddol

Athro mewn Technoleg Biobroses ar gyfer Casglu Adnoddau: Ynni a Deunyddiau a Chyfarwyddwr Canolfan Ragoriaeth Cymru ar gyfer Treulio Anerobig, Prifysgol De Cymru

Mae gan yr Athro Esteves dros 23 mlynedd o brofiad mewn ymchwil, datblygu a defnyddio biotechnoleg. Mae hi wedi cyfarwyddo prosiectau ymchwil a datblygu gyda dros £15m o gyllid gan y sectorau gwladol a phreifat.
Yn ddyfeisiwr dau batent ac wyth o nodau masnach, cyrhaeddodd yr Athro Esteves rownd derfynol Arloeswr y Flwyddyn BBSRC yn 2019. Mae hi hefyd yn cefnogi datblygu seilwaith fiolegol ar raddfa lawn ar lefel genedlaethol a rhyngwladol.