Dr Savyasaachi Jain

Etholwyd: 2024

Maes/ Meysydd: Dyniaethau, Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Cyfryngau, Newyddiaduriaeth Ryngwladol

Darllenydd, Newyddiaduraeth a Dogfen, Prifysgol Caerdydd

Mae Dr Jain yn dysgu newyddiadurwyr y dyfodol i chwarae rhan ystyrlon yn eu cymdeithas. Y mae hefyd yn arwain prosiect rhyngddisgyblaethol i ddatblygu’r offeryn Realiti Rhithwir cyntaf yn y ddisgyblaeth sy’n addysgu sut i wneud penderfyniadau creadigol. Mae wedi sicrhau grantiau ar gyfer prosiectau gwerth dros EUR 1.35 miliwn, a hyfforddi cannoedd o newyddiadurwyr a gwneuthurwyr ffilmiau proffesiynol mewn tua 30 o wledydd. Fel newyddiadurwr, mae ei waith wedi cael effaith uniongyrchol ar y cyhoedd yn rhyngwladol.