Dr Seema Arif

Etholwyd: 2024

Maes/ Meysydd: Diwydiant, Masnach, y Celfyddydau a Phroffesiynau

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Meddygaeth - Oncoleg

Oncolegydd Clinigol Ymgynghorol, Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre

Mae Dr Seema Arif yn arbenigo mewn radiotherapi, cemotherapi ac imiwnotherapi. Mae hi’n arbenigwr mewn technegau radiotherapi uwch, ac mae hi wedi bod yn rhan o dreialon clinigol cenedlaethol a rhyngwladol. Gweithredodd driniaeth radiotherapi stereotactig abladol y corff cyntaf yr afu (union dargedu therapi ymbelydredd) yng Nghymru, lle mae hi hefyd yn gweithredu fel arweinydd ym maes canser y colon a’r rhefr.

Chwaraeodd rôl flaenllaw i Goleg Brenhinol y Radiolegwyr yn ystod y pandemig, ac mae hi wedi lansio cwrs sydd wedi cael ei achredu gan Goleg Brenhinol y Radiolegwyr yn India a Hong Kong, yn ogystal â chyflwyno offer ymwybyddiaeth BAME i ddosbarthiadau ESOL.

Derbyniodd MBE yn 2022 am ei gwasanaethau i ofal iechyd ymhlith y cymunedau Duon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig.