Yr Athro Shareen Doak

Etholwyd: 2018

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Meddygaeth Foleciwlaidd, Tocsicoleg Enetig

Cadair Bersonol mewn Genotocsicoleg a Chanser, Prifysgol Abertawe