Professor Siwan Davies

Etholwyd: 2015

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Geography

Athro Daearyddiaeth Ffisegol, Prifysgol Abertawe.