Yr Athro Stefan Doerr

Etholwyd: 2022

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol:

Athro Gwyddor Tanau Gwyllt, Prifysgol Abertawe