Lord Stewart Sutherland

Etholwyd: 2017

Maes/ Meysydd: Y Celfyddydau, Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Athroniaeth

Yr Arglwydd Sutherland yw un o athronwyr crefydd mwyaf nodedig Prydain ac mae’n eistedd ar y croesfeinciau yn Nhŷ’r Arglwyddi. Yn flaenorol, bu’n Llywydd Cymdeithas Frenhinol Caeredin ac Is-Ganghellor Prifysgol Caeredin.
Mae wedi ymwneud ag amrywiaeth eang o ymrwymiadau gwasanaeth cyhoeddus, yn fwyaf nodedig Cadeirio’r Comisiwn Brenhinol ar Gyllido Gofal Tymor Hir i’r Henoed.