Mr Sumit Goyal

Etholwyd: 2024

Maes/ Meysydd: Diwydiant, Masnach, y Celfyddydau a Phroffesiynau

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Meddygaeth - Oncoleg

Llawfeddyg Oncoplastig Ymgynghorol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Sumit Goyal yw’r arweinydd canser y fron presennol yng Nghymru yn ogystal â’r Llawfeddyg Sicrhau Ansawdd presennol ar gyfer sgrinio canser y fron Cymru gyfan. Mae wedi codi dros filiwn o bunnoedd i elusen canser y fron, sefydlodd y ganolfan y fron gyntaf yng Nghymru, ac arweiniodd ar sefydlu rhaglen ymarfer corff ar gyfer cleifion canser y fron. Mae wedi cyhoeddi a chyflwyno yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, yn ogystal â bod yn brif ymchwilydd ar sawl treial.