Yr Athro Tom Crick

Etholwyd: 2020

Maes/ Meysydd: Diwydiant, Masnach, y Celfyddydau a Phroffesiynau

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Addysg, Cyfrifiadureg

Athro Addysg a Pholisi Digidol, Prifysgol Abertawe