Yr Athro Thora Tenbrink

Etholwyd: 2022

Maes/ Meysydd: Dyniaethau, Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Ieithyddiaeth

Athro Ieithyddiaeth, Prifysgol Bangor