Yr Athro Venkateswarlu Kanamarlapudi

Etholwyd: 2019

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Biocemeg, Medicine

Athro Bioleg Celloedd Molecwlar a Ffarmacoleg yn Ysgol Meddygaeth Abertawe, Prifysgol Abertawe