Yr Athro Wen Jiang

Etholwyd: 2021

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol:

Athro Llawfeddygaeth a Bioleg Tiwmorau, Prifysgol Caerdydd