Yr Athro Wendy Larner

Etholwyd: 2024

Maes/ Meysydd: Dyniaethau, Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Arweinyddiaeth a Rheoli Addysg Uwch, Daearyddiaeth Ddynol

Llywydd ac Is-Ganghellor, Prifysgol Caerdydd

Mae’r Athro Wendy Larner yn ddaearyddwr dynol a gydnabyddir yn rhyngwladol am ei hymchwil i globaleiddio, llywodraethu a rhywedd. Mae hi wedi dal swyddi academaidd yn Seland Newydd a’r Deyrnas Unedig, ac wedi ymweld â Chanada, yr Unol Daleithiau a’r Almaen fel cymrawd gwadd. Ymhlith gwobrau eraill, mae hi wedi derbyn Medal Fictoria y Gymdeithas Ddaearyddol Frenhinol a Medal Daearyddwr Nodedig Seland Newydd. Mae hi’n gyn-lywydd Cymdeithas Frenhinol Te Apārangi ac yn gyn-Gadeirydd Fulbright Seland Newydd.