Professor William George

Etholwyd: 2012

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Sbectrosgopeg Moleciwlaidd

Athro Emeritws, Yr Adran Gwyddoniaeth a Chwaraeon, Prifysgol De Cymru