Yr Athro William Housley

Etholwyd: 2024

Maes/ Meysydd: Dyniaethau, Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Cymdeithaseg

Cadeirydd mewn Cymdeithaseg, Prifysgol Caerdydd

Cadarnhawyd ei gyfraniad i Gymdeithaseg trwy ddyfarnu Econ DSc gan Brifysgol Caerdydd iddo yn 2013 am ei waith a gydnabyddir yn rhyngwladol ym maes dulliau ymchwil ansoddol a chymdeithasol, theori cymdeithasegol, astudio rheswm ymarferol, ethnomethodoleg, dadansoddi categoreiddio aelodaeth, rhyngweithio cymdeithasol a chymdeithaseg ddigidol. Roedd yr Athro Housley yn aelod o banel Cymdeithaseg Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (DU) 2021.