Yr Athro Yueng-Djern Lenn

Etholwyd: 2024

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Eigioneg Ffisegol, Gwyddorau Eigion

Athro Eigioneg Ffisegol, Prifysgol Bangor

Mae ymchwil yr Athro Lenn yn canolbwyntio ar effaith gwres a gludir gan y cefnforoedd pegynol ar iâ’r môr a’r hinsawdd. Datgelodd fanylion newydd ynghylch sut mae trolifau Cefnfor y De yn rhan allweddol o gydbwysedd ynni Cerrynt Ambegynol yr Antarctig mawr; mae’r trolifau hyn ar yr un pryd yn symud gwres tuag at gyfandir rhewllyd yr Antarctig. Yn yr Arctig, mae hi wedi cofnodi drwy ei gwaith pa mor gyflym y mae dynameg y rhanbarth hwn yn ymateb i’r newid hinsawdd, gan ddatgan bod yr Arctig yn cael ei ‘Atlantigeiddio’ – pwnc sy’n dal i dderbyn cryn sylw.