Yr Athro Yvonne McDermott Rees

Etholwyd: 2024

Maes/ Meysydd: Dyniaethau, Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Cyfraith Ryngwladol, Cyfraith Trosedd, Hawliau Dynol

Athro’r Gyfraith, Prifysgol Abertawe

Yr Athro McDermott Rees yw awdur Fairness in International Criminal Trials (OUP, 2016) a Proving International Crimes (OUP, 2024). Hi yw Prif Ymchwilydd (ers 2022) TRUE, prosiect rhyngddisgyblaethol mawr a ddewiswyd i’w ariannu gan y Cyngor Ymchwil Ewropeaidd ac a ariennir gan UKRI. Mae’n archwilio effaith ffugio dwfn ar ymddiriedaeth mewn tystiolaeth a gynhyrchir gan ddefnyddwyr. Rhwng 2018 a 2021, bu’n arwain OSR4Rights, prosiect amlddisgyblaethol a ariennir gan yr ESRC, a archwiliai rôl tystiolaeth ffynhonnell agored mewn prosesau atebolrwydd hawliau dynol.