Yr Athro Zoe Skoulding

Etholwyd: 2021

Maes/ Meysydd: Dyniaethau, Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Barddoniaeth, Ysgrifennu Creadigol

Athro Barddoniaeth ac Ysgrifennu Creadigol, Prifysgol Bangor