Ar-lein

Gyhoeddi i ECRs

17 Ion, 2023:

10:00 am -

17 Ion, 2023:

11:30 am

Am beth mae cyhoeddwyr yn chwilio? Mae’r sesiwn yn cael ei hanelu at ymchwilwyr sydd â diddordeb mewn dysgu cynghorion defnyddiol gan olygyddion arbenigol ar sut i gyhoeddi mewn cyfnodolion academaidd, tŷ cyhoeddi neu gyfryngau cymdeithasol i gynulleidfaoedd ehangach, fel The Conversation. Bydd pynciau a drafodir yn cynnwys prosesau a heriau wrth gomisiynu a chyhoeddi llyfr academaidd, cyfleoedd i gyhoeddi gyda Gwasg Prifysgol Cymru ac ymchwil mynediad agored gan gynnwys mewnwelediadau trin disgyblaethau STEM yn ogystal â’r Dyniaethau, Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol.