Yn bersonol

Dathlu Trichanmlwyddiant Richard Price

28 Chw, 2023:

11:00 am -

28 Chw, 2023:

2:00 pm

Bydd y digwyddiad hwn yn ddathliad o drichanmlwyddiant Richard Price ar y 23ain o Chwefror.

Bydd yn cynnwys darlith gyhoeddus ar ‘Revolutionary Friendships: Richard Price, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, and the Cause of Independence’ gan westai Cymdeithas Ddysgedig Cymru, Dr Patrick Spero, a fydd yn ymweld o Philadelphia, lle mae’n Llyfrgellydd a Chyfarwyddwr Llyfrgell ac Amgueddfa Cymdeithas Athronyddol America.

Yn dilyn y ddarlith bydd trafodaeth ford gron ar etifeddiaeth barhaus a pherthnasedd Richard Price. Dyma fydd yn ôl cymal cyfnewid a welodd Yr Athro Iwan Morus FLSW yn traddodi darlith ar Price ar 12fed Ionawr yn yr APS.

Bydd y digwyddiad yn cael ei recordio, a bydd fideo o’r digwyddiad ar gael wedyn.