Anerchiad y Llywydd 2020

Syr Emyr Jones Parry
Download Publication

Daeth cyfnod Syr Emyr Jones-Parry fel Llywydd Cymdeithas Ddysgedig Cymru i ben yn ei gyfarfod cyffredinol blynyddol ar 20 Mai, 2020.

Yn ei anerchiad olaf ystyriodd lwyddiannau’r Gymdeithas ers ei ffurfio ddegawd yn ôl, ei gweithgareddau dros y flwyddyn ddiwethaf, yn enwedig yng nghanol yr achos Covid-19, a’r heriau y mae’n rhaid i’r Gymdeithas eu hwynebu yn y blynyddoedd i ddod.

Dyma drawsgrifiad ei araith.