Adolygiad Blynyddol 2022-23

Download Publication

‘Cafodd y rôl rydym yn ei chwarae fel academi genedlaethol ei chydnabod yn y cytundeb y gwnaethom ei gyrraedd gyda CCAUC. Bydd y cytundeb gyda’i gefnogaeth hirdymor yn ein galluogi i gyflawni ein strategaeth pum mlynedd sydd newydd ei lansio.’

Croeso gan y Llywydd, Adolygiad Blynyddol 2022-23