Cymru a’r Byd: Partneriaethau Byd-eang, Manteision Lleol

Download Publication

“Dechreuodd ein cyfres Cymru a’r Byd fel ymateb i strategaeth ryngwladol Llywodraeth Cymru, a’r effaith y byddai Brexit yn ei chael ar berthynas y DU a Chymru â gweddill y byd.

“Rhoddodd Covid19 ffocws newydd i’r trafodaethau hynny, yn rhannol oherwydd mwy o werthfawrogiad gan y cyhoedd o rôl llywodraethau datganoledig.

“Mae’r adroddiad yn darparu argymhellion ymarferol i lywodraeth a phrifysgolion Cymru ar sut y gallant dynnu sylw at ein hasedau unigryw, a datblygu ein potensial ar y cyd yn wyneb heriau byd-eang.”

Martin Pollard, Prif Weithredwr, Cymdeithas Ddysgedig Cymru