Ar-lein

Creu Argraff – Arlein

15 Tach, 2023:

12:30 pm -

15 Tach, 2023:

1:30 pm

Bydd y sesiwn ar-lein hwn yn darparu golwg manwl ar ganfyddiadau dadansoddol yr adroddiad (‘The Impacts of research from Welsh universities’) ac yn rhoi cyfle i chi ofyn cwestiynau i awduron yr adroddiad. Ei nod yw rhoi cyfle i’r rheini sydd am archwilio’r adroddiad mewn manylder.