Ystyriaethau ar gyfer Strategaeth Arloesi yng Nghymru

Download Publication

Dengys ymchwil pa mor ganolog yw arloesi i berfformiad economaidd, ond hefyd pa mor hanfodol ydyw i fynd i’r afael â heriau mewn cymdeithas a gwella gwasanaethau cyhoeddus. Mae ymchwil a datblygu corfforaethol yn rhan annatod o unrhyw ecosystem arloesi, ond mae entrepreneuriaeth a busnesau bach, y sector cyhoeddus a’r trydydd sector, prifysgolion a llunwyr polisi hefyd yn bwysig. Yr hyn sy’n allweddol yw’r modd y cydlynir y cydrannau hyn, a’r modd y maent yn ategu’r naill a’r llall. Ni all polisi da greu ecosystemau bywiog ond gall gynorthwyo a chefnogi arloesedd.