Creu Effaith: Dathliad o Ymchwil o Gymru

Download Publication

Mae’r adroddiad arddangos hwn, a ddyluniwyd mewn ymateb uniongyrchol i’r dadansoddiad llawn, yn rhoi trosolwg deinamig a lefel uchel o’r canfyddiadau craidd. Mae’n amlygu’r llwyddiannau
rhyfeddol sy’n cael eu hysgogi gan ymchwil, gan gynnig
enghreifftiau go iawn sy’n dangos sut mae ymchwil prifysgolion Cymru yn parhau i effeithio’n sylweddol ar fywydau yng Nghymru a ledled y byd.