Yr Athro Chris Williams FLSW, 1963 – 2024

Roeddem yn drist iawn i glywed y newyddion am farwolaeth yr Athro Chris Williams. Roedd yn aelod gwerthfawr o’r Gymdeithas, yn cadeirio un o’n pwyllgorau a bydd colled fawr ar ei ôl. Cydymdeimlwn yn ddwys â’i deulu, ei ffrindiau a’i gydweithwyr.

Ysgrifennwyd y deyrnged wych hon gan ei gyfaill a’i gydweithiwr, yr Athro Dai Smith FASW, Athro Ymchwil Hanes Diwylliannol Cymru Raymond Williams, Prifysgol Abertawe.

Powered By EmbedPress