Y Broses Etholiad

Mae etholiad i’r Gymrodoriaeth yn broses drylwyr, gyda Chymrodyr presennol yn cyfrannu ar bob cam o’r enwebu a’r asesu. Rydym yn croesawu enwebiadau gan bobl o bob cefndir, profiad, barn, cred a diwylliant.

Mae’r amserlen ar gyfer y broses eleni fel a ganlyn:

1 Mehefin i 31 Hydref 2021
Cyflwyno enwebiadau

Tachwedd – Rhagfyr 2021
Cyrchu asesiadau annibynnol ar gyfer pob enwebiad

Ionawr – Chwefror 2022
Pwyllgorau Craffu’n asesu’r enwebiadau

Mawrth 2022
Is-Lywyddion yn cynnig rhestr fer i Gyngor y Gymdeithas

Mawrth 2022
Y Cyngor yn cwblhau’r rhestr o Enwebeion

Ebrill 2022
Y Gymrodoriaeth yn pleidleisio ar yr Enwebeion

Caiff enwebiad ei wneud gan Gynigydd, gyda chefnogaeth Eilydd. Rhaid iddynt fod yn Gymrodyr cyfredol y Gymdeithas. I gael gwybodaeth lawn ar y broses, darllenwch y ddogfen hon:

Os oes gennych chi ymholiadau, cysylltwch â Swyddog Cymrodoriaeth, Fiona Gaskell.