Y Broses Etholiad

Mae etholiad i’r Gymrodoriaeth yn broses drylwyr, gyda Chymrodyr presennol yn cyfrannu ar bob cam o’r enwebu a’r asesu. Rydym yn croesawu enwebiadau gan bobl o bob cefndir, profiad, barn, cred a diwylliant.

Bydd cylch etholiad 2021-22 yn dechrau ym mis Mehefin – i gael eich hysbysu, cofrestrwch ar ein rhestr e-bost yma.

Mae’r amserlen ar gyfer y broses eleni fel a ganlyn:

30 Mehefin i 31 Hydref 2020
Cyflwyno enwebiadau

Tachwedd – Rhagfyr 2020
Cyrchu asesiadau annibynnol ar gyfer pob enwebiad

Ionawr 2021
Pwyllgorau Craffu’n asesu’r enwebiadau

Chwefror 2021
Is-Lywyddion yn cynnig rhestr fer i Gyngor y Gymdeithas

Mawrth 2021
Y Cyngor yn cwblhau’r rhestr o Enwebeion

Ebrill 2021
Y Gymrodoriaeth yn pleidleisio ar yr Enwebeion

Caiff enwebiad ei wneud gan Gynigydd, gyda chefnogaeth Eilydd. Rhaid iddynt fod yn Gymrodyr cyfredol y Gymdeithas. I gael gwybodaeth lawn ar y broses, darllenwch y ddogfen hon:

Os oes gennych chi ymholiadau, cysylltwch â Swyddog Cymrodoriaeth, Fiona Gaskell.