Pwyllgorau Craffu

Caiff pob enwebiad am Gymrodoriaeth ei asesu gan un o’n naw Pwyllgor Craffu. Mae pob pwyllgor yn cynnwys nifer o Gymrodyr presennol. Bydd yn ceisio asesiad annibynnol o bob enwebai cyn penderfynu a ddylid eu hargymell i’w hethol.

Cliciwch ar enw pwyllgor i weld y meysydd pwnc mae’n eu cwmpasu ac enwau’r aelodau presennol.

Pwyllgorau Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

A1: Meddygaeth a’r Gwyddorau Meddygol

A2: Y Gwyddorau Cellol, Esblygol, Organebol ac Ecosystem

A3: Cemeg, Ffiseg, Seryddiaeth a Gwyddorau Daear

A4: Cyfrifiadura, Mathemateg ac Ystadegau

A5: Peirianneg

Pwyllgorau Celfyddydau, Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol

B1: Iaith, Llenyddiaeth a hanes a damcaniaeth y Celfyddydau Creadigol a Pherfformio

B2: Hanes, Athroniaeth a Diwinyddiaeth

B3: Economeg a’r Gwyddorau Cymdeithasol, Addysg a’r Gyfraith

Busnes, Gwasanaeth Cyhoeddus ac Ymgysylltu â’r Cyhoedd

Pwyllgor C1