Pwyllgorau Craffu

Caiff pob enwebiad am Gymrodoriaeth ei asesu gan un o’n naw Pwyllgor Craffu. Mae pob pwyllgor yn cynnwys nifer o Gymrodyr presennol. Bydd yn ceisio asesiad annibynnol o bob enwebai cyn penderfynu a ddylid eu hargymell i’w hethol.

Cliciwch ar enw pwyllgor i weld y meysydd pwnc mae’n eu cwmpasu ac enwau’r aelodau presennol.

Pwyllgorau Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

STEMM1: Meddygaeth a’r Gwyddorau Meddygol

STEMM2: Bioleg: Gwyddorau Moleciwlaidd i Ecosystemau

STEMM3: Cemeg, Ffiseg, Seryddiaeth a Gwyddorau Daear

STEMM4: Cyfrifiadura, Mathemateg ac Ystadegau

STEMM5: Peirianneg

Pwyllgorau Celfyddydau, Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol

HASS1: Iaith, Llenyddiaeth a hanes a damcaniaeth y Celfyddydau Creadigol a Pherfformio

HASS2: Hanes, Archaeoleg, Athroniaeth a Diwinyddiaeth

HASS3: Economeg a’r Gwyddorau Cymdeithasol, Addysg a’r Gyfraith

Diwydiant, Masnach, y Celfyddydau a Phroffesiynau

DMCP1: Arweinyddiaeth mewn Ymgysylltu a Dealltwriaeth y Cyhoedd 

DMCP2: Arweinyddiaeth Broffesiynol, Addysgol a Sector Cyhoeddus