Ymgysylltu Dinesig ar gyfer Arloesi Cynhwysol yng Nghymru

Download Publication

Cynhaliodd Cymdeithas Ddysgedig Cymru fwrdd crwn o arbenigwyr i fyfyrio ar bwysigrwydd ymgysylltu dinesig wrth ysgogi arloesi cynhwysol. Ein hamcan wrth gynnal y bwrdd crwn oedd darganfod sut mae prifysgolion a sefydliadau amrywiol yng Nghymru a thu hwnt yn ffurfio cysyniadau o’r broses ymgysylltu dinesig a’u hymdriniaeth â’r broses honno.