Joe Boyle

Joe sy’n gyfrifol am ohebiaethgewnol ac allanol y Gymdeithas. Mae hyn yn golygu cynhyrchu bwletin y Cymrodyr a’n cylchlythyr misol. Mae Joe yn rheoli ein gwefan a’n sianeli cyfryngau cymdeithasol hefyd. Mae’n cefnogi gweddill y tîm drwy hyrwyddo’r gwaith ymchwil a pholisi rydyn ni’n ei wneud, y digwyddiadau rydyn ni’n eu rhedeg a’r adroddiadau a’r cyhoeddiadau rydyn ni’n eu cynhyrchu. Fe ymunodd ym mis Ionawr 2020, ddeufis cyn i Covid ein hanfon i mewn I’r cyfnod clo.  

Mae cefndir Joe mewn cylchgronau chwaraeon a safleoedd gwe. Mae’n awdur llawrydd achlysurol hefyd, gan ganolbwyntio ar dechnolegau gwyrdd, yr amgylchedd a phêl-droed. 

Bu’n gynghorydd lleol ar Gyngor Caerdydd am ddeng mlynedd tan mis Mai 2022, ac mae’n bwriadu rhedeg Marathon Llundain yn 2023.