Pwyllgorau

Mae'r Cyngor wedi dirprwyo rhai o'i gyfrifoldebau i'r pwyllgorau canlynol.

I gael cynrychiolaeth weledol, lawrlwythwch siart.


Pwyllgor Cyllid

Yn datblygu cyllidebau, goruchwylio cronfeydd, monitro incwm/gwariant ac yn goruchwylio materion Adnoddau Dynol.

Aelodau presennol:

Dr Sally Davies
Yr Athro Faron Moller
Yr Athro Alan Shore
Yr Athro Terry Threadgold
Yr Athro John V Tucker

Pwyllgor Dibenion Cyffredinol

Yn goruchwylio digwyddiadau, cyhoeddiadau, gwobrau a chytundebau â rhanddeiliaid.

Aelodau presennol:

Yr Athro Michael Charlton
Yr Athro Colin Hughes
Yr Athro Helen Fulton
Yr Athro Perumal Nithiarasu
Yr Athro Alan Shore
Yr Athro Hywel Thomas
Yr Athro Terry Threadgold

Pwyllgor Cymrodoriaeth

Yn goruchwylio’r broses etholiad ar gyfer Cymrodoriaeth ac yn gweithio i wella amrywiaeth Cymrodoriaeth.

Aelodau presennol:

Yr Athro Rob Beynon
Yr Athro Michael Charlton
Dr Sally Davies
Yr Athro Shareen Doak
Yr Athro Helen Fulton
Yr Athro Ieuan Hughes
Yr Athro Hywel Thomas
Yr Athro Terry Threadgold

Pwyllgor Penodiadau Llywodraethu

Yn goruchwylio’r broses etholiad ar gyfer y Cyngor/pwyllgorau, ac yn gweithio i wella amrywiaeth pwyllgorau.

Aelodau presennol:

Yr Athro Michael Charlton
Yr Athro Helen Fulton
Yr Athro Claire Gorrara
Yr Athro Qiang Shen
Yr Athro Alan Shore
Yr Athro Hywel Thomas
Yr Athro Terry Threadgold

Pwyllgor Gweithredol

Mae’r Pwyllgor hwn yn cefnogi’r Gymdeithas o ddydd i ddydd. Mae’n cynnwys y Llywydd, y Swyddogion, y Prif Weithredwr a’r Clerc.