*Pwyllgorau

Mae'r Cyngor wedi dirprwyo rhai o'i gyfrifoldebau i'r pwyllgorau canlynol.

I gael cynrychiolaeth weledol, lawrlwythwch siart.


Pwyllgor Cyllid

Yn datblygu cyllidebau, goruchwylio cronfeydd, monitro incwm/gwariant.

Aelodau presennol:

 • Yr Athro Lisa Collins
 • Dr Sally Davies
 • Yr Athro Ann Heilmann
 • Yr Athro Mark Rees
 • Yr Athro Terry Threadgold
 • Yr Athro John V Tucker

Pwyllgor Dibenion Cyffredinol

Yn goruchwylio digwyddiadau, cyhoeddiadau, gwobrau a chytundebau â rhanddeiliaid.

Aelodau presennol:

 • Yr Athro Roger King
 • Yr Athro Perumal Nithiarasu
 • Ms Maxine Penlington
 • Yr Athro Raluca Radelescu
 • Yr Athro Hywel Thomas

Pwyllgor Cymrodoriaeth

Yn goruchwylio’r broses etholiad ar gyfer Cymrodoriaeth ac yn gweithio i wella amrywiaeth Cymrodoriaeth.

Aelodau presennol:

 • Yr Athro Rob Beynon
 • Yr Athro Michael Charlton
 • Dr Sally Davies
 • Yr Athro Shareen Doak
 • Yr Athro Helen Fulton
 • Yr Athro Ieuan Hughes
 • Yr Athro Terry Threadgold

Pwyllgor Penodiadau Llywodraethu

Yn goruchwylio’r broses etholiad ar gyfer y Cyngor/pwyllgorau, ac yn gweithio i wella amrywiaeth pwyllgorau.

Aelodau presennol:

 • Yr Athro Michael Charlton
 • Yr Athro Helen Fulton
 • Yr Athro Claire Gorrara
 • Yr Athro Qiang Shen
 • Yr Athro Faron Moller
 • Yr Athro Hywel Thomas
 • Yr Athro Terry Threadgold

Pwyllgor Adnoddau Dynol

Goruchwylio Materion AD.

Aelodau presennol:

 • Yr Athro Faron Moller
 • Yr Athro David Wyn Jones
 • Ms Elin Rhys
 • Ms Maxine Penlington
 • Yr Athro Geoff Richards

Pwyllgor Gweithredol

Mae’r Pwyllgor hwn yn cefnogi’r Gymdeithas o ddydd i ddydd. Mae’n cynnwys y Llywydd, y Swyddogion, y Prif Weithredwr a’r Clerc.