Yr Athro y Fonesig Marilyn Strathern

Etholwyd: 2018

Maes/ Meysydd: Y Celfyddydau, Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Anthropoleg

Athro Emerita Anthropoleg Gymdeithasol, Prifysgol Caergrawnt