Y Fonesig Jocelyn Bell Burnell

Etholwyd: 2020

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Astroffiseg

Ymwelydd Academaidd, Prifysgol Rhydychen; Cymrawd Athrawol, Coleg Mansfield, Rhydychen; Canghellor, Prifysgol Dundee