Y Fonesig Sue Ion

Etholwyd: 2022

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol:

Mae’r Fonesig Sue Ion wedi gwneud cyfraniadau eithriadol i fyd dysgu, gan ragori yn ei maes a thrwy rolau arwain cenedlaethol a rhyngwladol, ac mae hi’n cael ei chydnabod yn rhyngwladol am ei harbenigedd, ei chyfraniadau at bolisi ynni, ac at y defnydd diogel ac effeithlon o bŵer niwclear. Fel Cyfarwyddwr Technoleg British Nuclear Fuels Ltd (1992-2006), arweiniodd dros 1,000 o wyddonwyr/peirianwyr gyda buddsoddiadau blynyddol o dros fwy na £100m.  Adeiladodd gysylltiadau ymchwil academaidd cryf yn y DU ac yn rhyngwladol hefyd, ac ymgysylltu’n weithredol i lywio polisi’r llywodraeth.