Yr Athro Helen Griffiths

Etholwyd: 2021

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol:

Dirprwy Is-Ganghellor Ymchwil ac Arloesi, Prifysgol Abertawe