Professor Iwan Davies

Etholwyd: 2013

Maes/ Meysydd: Dyniaethau, Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Y Gyfraith

Llywydd ac Is-Ganghellor, Prifysgol Bangor; cyfreithiwr (Gray’s Inn).