Professor Iwan Davies

Etholwyd: 2013

Maes/ Meysydd: Arts, Humanities & Social Sciences, Y Celfyddydau, Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Y Gyfraith

Athro Cyfraith Syr Julian Hodge a Uwch Dirprwy Is-Ganghellor (Rhyngwladoli a Materion Allanol) Prifysgol Abertawe; cyfreithiwr (Gray’s Inn).