Yr Athro J Gwynfor Jones

Etholwyd: 2016

Maes/ Meysydd: Dyniaethau, Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Hanes, Hanes - Cymru

Athro Emeritws Hanes, Prifysgol Caerdydd