Sir John Houghton

Etholwyd: 2010 Cymrodyr Cychwynnol

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Meteorology

Gwyddonydd Er Anrhydedd yng Nghanolfan Rhagweld ac Ymchwil Hinsawdd Hadley, y Swyddfa Dywydd a Labordy Rutherford Appleton; yn flaenorol: Athro Ffiseg Atmosfferig, Prifysgol Rhydychen; Prif Weithredwr, y Swyddfa Dywydd; Llywydd, y Gymdeithas Feteorolegol Frenhinol; Cadeirydd, Cyd-bwyllgor Gwyddoniaeth, Rhaglen Ymchwil Hinsawdd Byd-eang; Cadeirydd, y Panel Newid Hinsawdd Rhyng-lywodraethol (enillydd Gwobr Heddwch Nobel).