Professor Paul Morgan

Etholwyd: 2011

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Imiwnoleg

Cyfarwyddwr Sefydliad Ymchwil Prifysgol Imiwnedd Systemau (SIURI), Ysgol Meddygaeth, Prifysgol Caerdydd.