Yr Athro Rachel Evans

Etholwyd: 2023

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Cemeg Deunyddiau

Athro Cemeg Deunyddiau, Prifysgol Caergrawnt.

Cafodd yr Athro Evans, sef Athro Cemeg Defnyddiau ym Mhrifysgol Caergrawnt, ei geni a’i magu yn Pontllanfraith. Caiff ei gwaith ar ddefnyddiau ffotoadweithiol ei gymhwyso i amryw o ddibenion pwysig: mae’r cwmni newydd y mae hi wedi’i gyd-sefydlu, Senoptica, yn dylunio cyfarpar sy’n galluogi dull anymyrol o fonitro deunydd pecynnu bwyd amddiffynnol. Gellir defnyddio’r cyfarpar wrth fanwerthu, ac mae cryn potensial iddo leihau gwastraff bwyd.