Professor Richard Kenway

Etholwyd: 2015

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Physics – Theoretical Particle Physics

Athro Tait mewn Ffiseg Fathemategol, Prifysgol Caeredin.