Ar-lein

Gweithdy Oruchwylwyr YGGCC

16 Gor, 2024:

3:00 pm -

16 Gor, 2024:

5:00 pm

Dyma wahodd goruchwylwyr PhD ac ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa sy’n goruchwylio myfyrwyr YGGCC i gymryd rhan yn y gweithdy blynyddol cyntaf ar-lein i oruchwylwyr YGGCC.

Prif amcanion y gweithdy yw:

  • Cyflwyno’r ymagwedd at oruchwylio tîm a’r ffordd y bydd goruchwylwyr yn gweithio gydag ymchwilwyr PhD
  • Trafod lles myfyrwyr
  • Trafod cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant, y Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol a safbwyntiau cyfredol

Hefyd, bydd sesiynau grwpiau llai er mwyn trafod materion penodol sy’n ymwneud â lles myfyrwyr a chydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant.

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal yn rhithiwr ar 16 Gorffennaf (15:00-17.00). Cofrestrwch yma – edrychwn ymlaen at eich cwrdd yn rhithwir yn y gweithdy!