Yn bersonol

Darlith Eisteddfod Cymdeithas Ddysgedig Cymru 2024 – Dyfodol Cyfansoddiadol Cymru: Dr Rowan Williams

3 Awst, 2024:

2:30 pm -

3 Awst, 2024:

3:30 pm

Y Gwir Barch. a’r Gwir Anrh. Dr Rowan Williams, un o gymrodyr y Gymdeithas Ddysgedig, sy’n trafod adroddiad y Comisiwn Annibynnol ar Ddyfodol Cyfansoddiadol Cymru sy’n dod i’r casgliad bod annibyniaeth, system ffederal ac atgyfnerthu datganoli i gyd yn opsiynau hyfyw ar gyfer dyfodol Cymru.

Cadeirydd: Dame Elan Closs Stephens FLSW