Papur Gwyn y Llywodraeth: Bil Addysg Bellach ac Addysg Uwch (Cymru) 2013 Sylwadau y Gymdeithas

Ym mis Gorffennaf 2012 cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Bapur Gwyn ar ei Bil Addysg Bellach ac Addysg Uwch (Cymru) 2013 (WG14745).  Roedd hwn yn egluro, ar gyfer ymgynghori, ei chynigion mewn perthynas â llywodraethu addysg bellach a diwygio addysg uwch.  Ceir testun y Papur Gwyn yma.

Mae gan Gymdeithas Ddysgedig Cymru bryderon difrifol am agweddau o’r cynigion sy’n ymwneud ag addysg uwch ac y mae wedi cyflwyno Sylwadau ar y rhain i’r Llywodraeth fel rhan o’r broses ymgynghori.  Ceir y Sylwadau yma.