European Structural and Investment Funds – Contribution to UK research and innovation

Dylai cyllid ymchwil ac arloesi yn y DU fod o leiaf gyfwerth â chyfanswm y gwariant presennol o bob ffynhonnell yn dilyn ymadawiad y DU o’r UE, yn ôl argymhelliad mewn adroddiad newydd.

 

Mae Cymdeithas Ddysgedig Cymru, yr Academi Brydeinig, Cymdeithas Frenhinol Caeredin ac Academi Frenhinol Iwerddon wedi cyhoeddi eglurydd sy’n amlinellu’r rôl allweddol sydd gan Gronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd (ESIF) wrth gefnogi ymchwil ac arloesi drwy’r DU.

Y Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd yw offeryn yr UE ar gyfer cefnogi datblygu economaidd yn y rhanbarthau ar draws yr UE, a’u nod yw lleihau anghydraddoldeb a gwella cydlynu.

Mae The European Structural and Investment Funds – Contribution to UK research and innovation yn trafod:

  • sut mae Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd yn cefnogi ymchwil a datblygu yn y DU;
  • effaith Cyllid Datblygu Rhanbarthol Ewropeaidd ar hyn o bryd;
  • sut y caiff y cyllid ei ddyrannu a’i weinyddu;
  • sut y gallai Cronfa Ffyniant Gyffredin arfaethedig y llywodraeth edrych.

Mae’r €2.6 biliwn y mae’r ESIF wedi’i roi i ymchwil a datblygu yn y DU dros y saith mlynedd ddiwethaf, yn cynnwys cyd-gyllido’r DU, gyfwerth â buddsoddiad o tua £375 miliwn y flwyddyn.